Kestävä kehitys

 "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä ovat luonnonvarojen riittävyys ja köyhyys."

Näillä sanoilla saadaan kiteytettyä kestävän kehityksen ydin. 

Kestävä kehitys alkaa nykypäivänä varmaan olemaan tuttu termi jokaisen ihmisen elämässä, mutta harva sitä jää oikeasti miettimään. Normaali tallaaja pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan loppujen lopuksi kestävään kehitykseen suhteellisen paljon omilla päätöksillään. Näihin päätöksiin voi kuulua esimerkiksi ruokalistan muuttaminen kauppareissulla, kuin käytetyn auton ostaminen uuden sijaan. 

Miten kestävä kehitys näkyy matkustamisessa?

Isosti. 

"Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa."

Luontoa säästävä matkailu on myös yksi WWF:n (World Wide Fund For Nature) eli Maailman luonnonsäätiön teemoista. Säätiön kanta onkin että parhaassa tapauksessa matskustaminen voisi edistää luonnonsuojelua.

Rantapallo.fi sivustolla on listattu hyvin reilun matkailijan ohjeet;

  • Hanki tietoa matkakohteesta
  • Matkusta huippusesongin ulkopuolella
  • Valitse vastuuntuntoinen matkanjärjestäjä
  • Suosi paikallista
  • Säästä energiaa ja vettä
  • Minimoi jätteet
  • Kunnioita paikallista kulttuuria
  • Suojele ihmisiä, eläimiä ja luontoa
  • Kerro näkemästäsi ja kokemastasi
Miten kestävä kehitys näkyy ruuan tuotannossa?

"Terveellisyys, kohtuullinen syöminen, hyvä maku ja kestävä kehitys yhdistyvät vastuullisessa ruokavaliossa. Ihanteellista on, jos ruuantuotannossa on huomioitu sekä ympäristön, ihmisten että eläinten hyvinvointi."

Ruoka ja sen tuottaminen ovat lähes joka päivä jonkun lehden artikkeleissa. Se on monen nuoren huulilla ja siitä puhutaan aktiivisesti terveydenhuollossa. Ruokailutottumuksia on lukuisia. Jokainen niistä kuitenkin kuluttaa luontoa, jotkut enemmän ja jotkut vähemmän. Ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen tai asumisen. Siksi ei ole ihan sama, että mitä suuhunsa panee.

Yhdeksi isoimmaksi päästöjen tuottajaksi nousee helposti punainen liha. Koko prosessi karjan kasvattamisesta sen kypsentämiseen luo valtavan hiilijalanjäljen, joka hipoo jopa 50 kilon hiilidioksidipäästöä. Myös terveysnäkökulmasta punaisen lihan syönti ennustaa huonoa terveyttä.

Omaa ruuan kulutusta on siis hyvä pitää silmällä, vaikka aloittaisikin pienin askelin kohti parempaa. Ruokavaliota koostaessa kannattaa pitää mielessä monipuolisuus. 

Kommentit

Suositut tekstit